lördag 23 juli 2011

S ser bostadsbubblan spricka

Idag skriver Tommy Waidelich (S) på DN Debatt att han gärna ser ett samarbete med alliansen för att minska konsekvenserna av ett fall på den svenska bostadsmarknaden (SvD). Bostadsbubblan tar nu ett första kliv från att bli en företeelse som endast diskuteras av ekonomer (och pessimistiskt lagda bloggare) mot att bli en punkt på den politiska agendan. Väldigt logiskt, eftersom en bristande bostadsbubbla kommer att få konsekvenser för hela den svenska ekonomin.

Jag noterar ett par saker som jag finner positivt i Waidelichs debattinlägg (det finns väl för övrigt inte en riktig debatt ännu? Konsensus säger fortfarande att bostadspriser, åtminstone i Sverige, bara kan gå upp.) Waidelich är ödmjuk inför det faktum att man inte kan hindra en bubbla från att brista. Däremot menar han att det går att lindra effekterna av en bristande bubbla. För detta menar Waidelich att det krävs ett blocköverskridande samarbete. Vidare så lovordar Waidelich de nya kapitaltäckningskraven samt bolånetaket, även om han menar att dessa åtgäder kan ha satts in för sent. Så långt allt väl.

Det gränsöverskridande samarbetet kan enligt Waidelich inefatta en "bred palett av åtgärder". Tyvärr så visar det sig att "den breda paletten av åtgärder" i nuläget består av endast två förslag till åtgärder:

 1. Göra det enklare att under kortare period hyra ut sin bostadsrätt (i andra hand).
 2. Kraftfulla åtgärder för att långsiktigt öka nybyggnationen.
Argumentet till att förenkla reglerna kring uthyrning av bostadsrätt är följande:

"Ett sätt att mildra inlåsningseffekterna och samtidigt bidra till en lugnare prisutveckling skulle kunna vara att på olika sätt göra det enklare att tillfälligt hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Istället för att sälja med förlust eller bo kvar i en lägenhet som inte är ändamålsenlig kan då alternativet istället bli att hyra ut sin lägenhet tills prisbilden stabiliserats."
Istället för att sälja med förlust kan man få möjligheten att stoppa huvudet i sanden. Om prisfallet blir segt och långdraget (vilket är fallet i exempelvis USA) så innebär det att man kan bli tvungen att hyra ut sin bostad i kanske fem år innan marknaden har bottnat. Sedan kanske det dröjer 10-20 år innan priserna når den gamla toppen igen. Jag är tveksam till om detta skulle hjälpa högt belånade privatpersoner särskilt mycket.

När det gäller de kraftfulla åtgärderna för nybyggnation så förklaras det inte närmare. Problemet, särskilt i storstadsområden, är ju att nybyggda lägenheter är så dyra att de inte är till någon hjälp över huvud taget för ungdomar och förstagångsköpare. Går det att hitta en nybyggd etta i Stockholm för mindre än 1,5 Mkr och med en månadsavgift understigande 3000 kr? Alternativt, en nybyggd hyresetta med en månadshyra under 5000 kr?

Tyvärr är det nog så att det enda sättet att få fler och billigare nybyggda lägenheter är att låta bubblan brista. När priserna på mark sjunker och när resursutnyttjandet i byggbranschen sjunker finns det bättre förutsättningar för rimliga priser för nybyggda bostäder.

Trots bristen på förslag till åtgärder tycker jag att det är positivt att bostadsbubblan diskuteras på politisk nivå. Jag tycker också att det är positivt att politiker (åtminstone Tommy Waidelich) tycks inse att det krävs en bred politisk uppgörelse för att lindra konsekvenserna. Låt oss nu hoppas att en svensk bostadsbubbla kan brista utan att mängder av skattepengar ska gå till spillo för att rädda våra banker. Banker är aktörer på en marknad där värdering av risk är grundläggande för verksamheten. Om det visar sig att banker, genom inkompetens, misslyckats i sin riskvärdering bör detta inte premieras genom tillskjutande av statliga medel (skattepengar). Den stora frågan är hur man ska behandla privatpersoner som misslyckats med sin riskvärdering i samband med bostadsköp. Vad tycker du?

9 kommentarer:

 1. Enklaste sättet är väl att tillåta att man lämnar ifrån sig nycklarna och därmed blir skuldfri. Kort sagt koppla skulden till bostaden och inte till personen. Bostaden utgör ju ändå pant för lånen.

  SvaraRadera
 2. Lindra gärna konsekvenserna av ett kraftigt boprisfall för oss som inte är oansvarigt överbelånade.

  Men inte vill vi kollektivt betala den övre medelklassens utsvävningar - de överbelånade låtsasborgarna får faktiskt stå sitt eget kast - men låt gärna oss andra slippa sota för efterdyningarna av den kommande krashen.

  Det vore också bra om vi lät några banker falla, annars lär de sig aldrig.
  Nu har de ju satt i system att vara to big to fail så de agerar hur de vill och vi andra får stå för deras förluster men aldrig vara med och dela på vinsterna eller dusha i bonusregnen.

  SvaraRadera
 3. Håller med. Intuitivt känns det som att det ger köparna ännu större incitamenten att ta stora lån. Men det drivande är ju rimligen hur mycket bankerna vågar låna ut. Dagens situation hade nog inte uppstått om lånen inte följer låntagaren till graven. Men den enda riktiga lösningen är väl statligt skapade lån/pengar, med bostaden som pant. Annars är det bara tiden till kollaps som skiljer lite, där takten är högre med lån som följer personen. U

  SvaraRadera
 4. Håller med C ska det vara...

  SvaraRadera
 5. Cornucopia?,
  Förslaget är bra då det skapar bättre incitament för bankerna att göra korrekt värdering av risk. Det är också logiskt att ett bostadslån backas upp av en bostad, inte en människa. Det måste kombineras med en tydlig politik om att inga banker räddas vid en skuldkris.

  Invändningen hos den stora massan skulle vara att ett sådant system gör bostadslånen dyrare, det vill säga bankerna måste höja marginalerna för att kompensera den ökade risken.

  SvaraRadera
 6. Marcus,
  Jag håller med dig om att det är orimligt att icke oansvarigt överbelånade medborgare ska stå för bostadsbubblans nota via skattesedeln. Både banker och låntagare har ansvar.
  Jag tror däremot att det inte bara är den övre medelklassen som stått för utsvävningarna. Överbelånade bostadsägare finns i alla inkomstgrupper och alla har väl rimligtvis samma ansvar?

  SvaraRadera
 7. Waidelich borde ha sagt att för att hjälpa bolånetagarna kommer socialdemokraterna att höja ränteavdraget från nuvarande 30% till 50%. Då skulle han få många, många sympatisörer, ja det kanske t.o.m skulle få 5% fler att rösta på dem i valet.

  Och det skulle ligga inom ramen för det socialdemokraterna alltid vill göra - höja skatten. Så balanserar de förslaget, men det behöver de ju inte säga rent ut för det känner ju alla till ändå, speciellt media.

  SvaraRadera
 8. Ture,
  Ja det vore verkligen att göra det sämsta av situationen. Det enda ränteavdraget (-bidraget) har gjort är att driva upp priserna. En engångseffekt alltså (som Cornucopia? har påpekat i en rad inlägg).

  Själv tycker jag att man successivt bör sänka ränteavdraget, men det är förmodligen politiskt självmord att driva den linjen.

  SvaraRadera
 9. Thomas Larsson23 juli 2011 17:53

  Det lustiga är ju att (s) och LO, med PO Edin i spetsen, sedan urminnes tider alltid har krävt att räntan ska sänkas, för att ytterligare pumpa upp bostadsbubblan.

  SvaraRadera