fredag 22 juli 2011

Grekisk konkurs

På torsdagskvällen enades EU-ledarna om ett nytt krispaket till Grekland. Paketet kommer att omfatta ungefär 150 miljarder euro varav 37 miljarder från privata långivare (uppgifterna varierar dock något mellan olika källor). I praktiken innebär detta att Grekland har ställt in betalningarna.


Även beslut om andra åtgärder har fattats. Den europeiska krisfonden, EFSF, kommer att utökas till något som beskrivs som en europeisk valutafond. Fondens syfte ska bli att rädda framtida krisländer. Fonden ska kunna rekapitalisera krisbanker och stödköpa obligationer (Quantitative Easing, någon?). Förutom detta kommer räntan på de stödlån som Grekland redan har fått att sänkas (räntan kommer att bli 3,5% vilket innebär en rabatt på 100-200 punkter). Denna rabatt kommer även att ges till Irland och Portugal. Även löptiderna kommer att förlängas.


EU-färeträdare är nu mycket noggranna med att påpeka att åtgärderna endast är avsedda för Grekland. Inga andra krisande länder kan vänta sig samma behandling. Citat från DI:
 "Nicolas Sarkozy uppgav att åtgärderna inte kommer att upprepas för andra stater, utan att det var ett specialfall avsett att minska spridningsrisken. Den privata sektorn kommer inte att delta i stödåtgärder åt andra länder, som Irland och Portugal, sade han."
Herman van Rompuy säger att avsikten är att skydda euron, och att stödet till Grekland är tillräckligt för att uppnå detta mål. Inget ytterligare stöd till andra länder alltså. Här måste man fråga sig vilka alternativ Sarkozy och Rompuy har. De kan inte gärna uppmana övriga krisländer att sluta betala sina lån, "ni kommer ändå att bli räddade". Spel för galleriet och tomma ord. Det, enligt mig, mest glädjande som kom ur Rompuys mun var beskedet att det inte blir något av med de befängda idén om en europeisk bankskatt.

Sarkozy är för övrigt den som bör vara minst nöjd med uppgörelsen. Han har jobbat hårt för att hålla de privata franska bankerna ansvarsfria. I den meningen är Tysklands Angela Merkel den politiska vinnaren. På Merkels hemmaplan lär dock tongångarna vara annorlunda, det är nämligen till stor del tyska skattepengar som nu ska rädda Grekland. Tyskarna börjar bli väldigt trötta på att rädda slarviga krisnationer i eurozonens utkanter.

Marknaden tycks ha tagit emot nyheten med en gäspning. De amerikanska börserna, som var öppna när nyheten släpptes, tycktes inte påverkas alls.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ytterligare skattepengar, och en del privata, har slängts i det grekiska svarta hålet. Vi väntar nu med spänning för att se om kreditvärderingsinstituten väljer att betrakta det hela som en "credit event" varvid en mängd CDS-kontrakt löses ut. Vem sitter med Svarte Petter?

Relaterat:
Krispaketet på plats (SvD)
Krispaket till Grekland klart (DN)
EU leaders agree on new Greek bail-out (FT)
Greksikt paket klart (DI)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar