måndag 25 juli 2011

Lite om det amerikanska skuldtaket

Republikaner och demokrater har fram till 2 augusti på sig att enas i budgetförhandlingarna, annars kommer USA att tvingas till default. Konsekvenserna av en amerikansk default skulle bli mycket allvarliga. De flesta bedömare verkar överens om att marknaden inte har prisat in en default, så en kraftig korrigering på börsen är att vänta vid ett misslyckande.

Förhandlingarna som nu pågår handlar om att republikaner och demokrater ska enas kring hur man ska hantera det amerikanska budgetunderskottet. Landet USA har de senaste tio åren spenderat mer pengar än vad man fått in via skatter och avgifter. Gapet däremellan har man täckt genom att låna pengar, huvudsakligen genom att utfärda statsobligationer och liknande lån. Detta har lett till att den amerikanska statsskulden ständigt har ökat. Att landet hamnat i denna situation har många förklaringar: Bush skattesänkningar 2003, Irakkriget, finanskrisen och de efterföljande stimulanspaketen är några.

Republikanerna har möjlighet att i Representanthuset sätta stopp för en höjning av skuldtaket. För att acceptera en höjning vill republikanerna se att den amerikanska staten minskar sina utgifter (det vill säga kostnaden för den offentliga sektorn). Republikanerna menar att underskottet kan minskas med "rena" nedskärningar i de offentliga utgifterna. Demokraterna kan acceptera nedskärningar i den offentliga budgeten, men bara i kombination med ökade skatter.

Men en höjning av skuldtaket handlar egentligen inte om att hantera framtida kostnader i statsbudgeten. Det handlar snarare om att kunna hantera redan ingångna avtal, det vill säga betala ränta och amorteringar på lån man redan har tagit.

Om man inte kan enas före den 2 augusti kommer USA att tvingas ställa in betalningarna på delar av statsskulden. Kreditvärderingsinstituten har gjort klart att detta skulle medföra en sänkning av den amerikanska kreditbetyget, som fortfarande är det högsta på skalan - AAA.

Konsekvenserna av ett sänkt amerikanskt kreditbetyg är som sagt svåra att förutspå. Amerikanska statspapper har alltid varit symbolen för "riskfrihet" på de finansiella marknaderna. I tider av osäkerhet tenderar räntorna på amerikanska statspapper att minska som en följd av att investerare söker en trygg hamn. Men var skall man segla om det blåser som värst i själva hamnen?

Att det överhuvud taget finns (välgrundade) misstankar och farhågor om att USA kommer att ställa in betalningarna är för mig ett tecken på att landet inte förtjänar nuvarande kreditbetyg. Och faktum är att marknaden har dränkts i statspapper med AAA-betyg efter finanskrisen. Mer om det i ett kommande inlägg.

Relaterat:
Ingen uppgörelse om USA:s ekonomi (SvD, DN)
USA-oro kan stoppa räntehöjningar (DN)

7 kommentarer:

 1. Guld och CHF är två klassiska safe havens som gått bra senaste tiden.

  Guld har ingen motpartsrisk och behöver inte kreditgranskas av några institut som sitter i knät på de som de ska granska. Lehman Brothers hade också AAA innan de gick i konken.

  Oavsett vad USA gör så är de bankrutt och emperiet krackelerar, nu ska de bara gå med 1000-1200 miljarder USD back varje år de kommande tio åren, om glädjeprognoserna stämmer.

  De vill ha en liten offentlig sektor men en gigantisk militärapparat, gissar att det är den fruktade kanadensiska armen som de måste skydda sig emot. Det är så man backar upp en valuta nuförtiden när den inte kan bära sig själv.

  För inte är det militären de ska spara in på?

  /FL

  SvaraRadera
 2. Tror faktiskt militären kommer vara en sektor där det kommer sparas en hel del, Finns bra militära-bloggar som tagit upp sådana tankar och vad det kommer påverka Sverige och NATO. Exempel är ju i Libien där övriga NATO inte hade möjlighet till att lufttanka bland annat.

  SvaraRadera
 3. Alla politiker verkar överens om att man inte har något annat val än att höja innan 2:a aug, så jag är övertygad om att det kommer ske. Diskussionen handlar snarare om hur man ska undvika att behöva höja igen om ett par månader.

  SvaraRadera
 4. @00:14
  Absolut. Många europeiska länder genomför nu stora nedskärningar i sina försvarsbudgetar.

  SvaraRadera
 5. @13:23
  Om man ska gå igenom samma debacle en gång till är det inte säkert att kreditvärderingsinstituten är lika avvaktande som nu.

  SvaraRadera
 6. FL,

  CHF har gått så bra att det ställer till problem för vissa. Läste följande på twitter: UBS: "Lower revenues across most businesses caused by the strengthening of the Swiss franc"

  SvaraRadera
 7. För att illustrera hur STOR skulden är:

  http://www.wtfnoway.com/

  Svindlande.

  SvaraRadera