onsdag 31 augusti 2011

Kristdemokraterna svarar om bostadsbubblan

Nu har även Kristdemokraterna svarat på mina frågor om den svenska bostadsbubblan. Svar från Socialdemokraterna finns här, svar från Vänsterpartiet finns här, svar från Folkpartiet finns här och svar från Centerpartiet finns här. Nedan följer alltså mina frågor samt Kristdemokraternas svar.

Fråga 1 Anser Kristdemokraterna att det finns en fara med en bristande svensk
bostadsbubbla?
Prisutvecklingen på marknaden följer reallöne- och realränteutvecklingen. För närvarande står
bostadsmarknaden och väger, men mot bakgrund av den finansiella oron på världsmarknaden
är det troligare att vi kommer att se en prisnedgång eller oförändrade priser framöver än
fortsatt stigande priser. En eventuell prisnedgång kan dock lindras av att räntehöjningstakten
bedöms bli betydligt lägre än tidigare förutspått. Det är självklart viktigt att följa utvecklingen
på marknaden.


Fråga 2 Vad anser Kristdemokraterna om att införa amorteringskrav för bolån för att
dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden?
Det är Finansinspektionen som sitter på de verktyg som behövs och har att överväga
behovet och utformningen. De valde ett bolånetak för att det har större träffsäkerhet. Ett
amorteringskrav kan vara ett trubbigt instrument då det kan leda till en överflyttning till så
kallade inblancolån och efterlevnaden är också svår att kontrollera. Men att som grundregel
amortera på sina lån är sunt.


Fråga 3. Vad anser Kristdemokraterna om att minska ränteavdraget för bostadslån?
Kristdemokraterna anser inte att ränteavdraget ska förändras.

Fråga 4. Anser Kristdemokraterna att långivarna(banker, bolåneinstitut) bör omfattas
av strängare regler?
Kapitaltäckningskraven på bankväsendet inom EU har höjts och de kommer att fasas in under
de kommande åren. Kristdemokraterna anser inte att det behövs några ytterligare skärpningar
av regelverket för närvarande.


Vi kan konstatera att även Krisdemokraterna väljer att ge raka svar på mina frågor. Endast Socialdemokraterna behöver (hittils) skämmas i detta avseende. När det gäller kd:s svar så tokar jag det som att den svenska bostadsbubblan antagligen inte står särskilt högt på den politiska agendan. På frågan om det finns en fara med en bristande bubbla fås ett svar med allmänt resonemang om hur en marknad fungerar.

När det gäller svaret om amorteringskrav blir jag lite förvirrad. Amorteringskrav kan leda till överflyttning till blancolån, menar kd. Men det är ju precis vad som har hänt efter införandet av bolånetak (som alltså skulle vara ett mindre trubbigt instrument än amorteringskrav enligt kd). Och varför skulle man vilja flytta över lån till ett blancolån för att undvika amortering? Blancolån har väl som regel betydligt tuffare krav om amortering än bolån. Att kontrollera efterlevnaden av amorteringskrav kan heller inte vara särskilt svårt, det skulle ju bli bankernas ansvar. Förvirrande, kd.

Inget sänkt ränteavdrag om kd får bestämma. Här finns alltså en motsättning mellan regeringens småpartier. Om bara Moderaterna kunde ha vänligheten att svara på mina frågor så skulle vi få en samlad bild av regeringens syn på detta.

Kristdemokraterna är nöjda med kapitaltäckningsreglerna. Det är lite förvånande, här finns ju möjlighet till politiska gratispoäng genom att dela ut en känga till våra banker. Det vore intressant att höra Moderaternas svar på denna fråga, med tanke på Anders Borgs gräl med Swedbank.

Frågan om den svenska bostadsbubblan är mer aktuell än någonsin, nu senast spådde SEB en nedgång hos huspriserna om 10 procent på två år (DN).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar