måndag 22 augusti 2011

Danska banker

Man behöver inte röra sig långt utanför Sveriges gränser för att hitta en bankkris. Idag missade danska Jyske Bank analytikernas förväntningar å det grövsta, och sjönk beskedliga 7,6 procent. Jyske Banks dåliga kvartalsrapport är bara det senaste exemplet på den danska banksektorns problem, tidigare i år förstatligades Amagerbanken och Fjordbank Mors.

Danska statens sätt att hantera sin bankkris skiljer sig från den taktik vi har sätt EU/ECB/IMF tillämpa på eurozonens krisande länder. Danmark har Europas strängaste regler vad avser långivares riskbörda. När de tidigare nämnda bankerna gick omkull, räddade inte staten långivarna. De fick istället se sina fordringar skrivas ned med uppskattningsvis 41 respektive 26 procent (senior debt). Till och med privatpersoner med mer än den statliga garantins 100 000 euro sparade i banken fick ta sin del av förlusten. Det kan vara värt att tänka på även för oss svenskar. Danska staten har (hade) med andra ord bestämt sig för att skydda sina skattebetalare. Men det är inte helt enkelt.

I slutet på juli släppte Standard & Poor´s en rapport där man uppskattar att cirka 15 danska banker kan komma att gå under de närmaste åren. Anledningen är förstås de numera dåliga lån som bankerna frikostigt strödde omkring sig under tiden före finanskrisen. Vidare har många av bankerna fått se sina kreditbetyg sänkta, vilket gjort det ännu svårare att sköta upplåningen, särskilt i utländsk valuta.

Det danska exemplet visar på hur svårt det är, trots de bästa ambitioner, att hålla skattepengar utanför en bankkris av det slag som stora delar av västvärlden nu står inför. De offentliga och de privata skulderna har kommit att glida ihop allt mer. För om en stat inte står upp och garanterar det egna landets bankers lån i första läget, riskerar man att hamna i den position där Danmark är nu. Det är svårt att vara det enda landet som låter långivare ta sin del av smällen. Och nu har man börjat diskutera statliga ingripanden även i Danmark. Regeringen uppges arbeta med en lösning för att kringgå den tuffa lagstiftningen (en generell statlig garanti för banker togs för övrigt bort så sent som i september 2010).

Men det finns ingen anledning till oro; Danmarks fyra största banker (däribland Jyske) klarade ju EU:s stresstester utan anmärkning...

2 kommentarer:

  1. Håll ett öga på bank of america. Verkar vara något stort på gång. Collaps kanske?

    SvaraRadera
  2. Ned nästan 8 procent igår. Det blir intressant att följa BAC framöver.

    SvaraRadera