onsdag 17 augusti 2011

Vi skulle ändå bara ha slösat bort skattesänkningarna...

Det blir inget femte jobbskatteavdrag (SvD, DN). Dessutom spår Konjunkturinstituten en inbromsning av den svenska ekonomin. Det kan finnas goda skäl för Anders Borg (M) att behålla dessa 17 miljarder, som skattesänkningarna beräknades kosta, i statens byxficka. Socialdemokraterna och Tommy Waidelich välkomnar beskedet.

Alliansregeringen resonerar förmodligen så att det sannolikt blir tuffare tider framledes, och då måste man spara pengar. Ett mycket dåligt sätt att spara pengar och bygga upp buffertar, har det visat sig, är att ge dem till det svenska folket. Om folket hade haft samma ansvarskänsla för Sveriges (och sin egen) ekonomi som finansministern har, så hade vi använt skattesänkningarna till att bygga upp ett långsiktigt sparande och till att amortera våra skulder. Det litar inte finansministern på att vi gör. Kanske tror finansministern till och med att vi skulle använda de nyvunna slantarna till att blåsa upp bostadsbubblan en aning till?

En ordinär sjuksköterska skulle ha fått drygt 300 kronor mer i plånboken varje månad om skattesänkningarna hade blivit verklighet. Med stockholmsprissättningslogik skulle det innebära att sjuksköterskan efter skattesänkningen skulle kunnat köpa en bostad som är ungefär 130 000 kronor dyrare (130000*0,04*0,7/12 = 300). Eftersom det är för hög skuldsättning som är roten till problemet med den globala skuldkrisen, så vill nog inte regeringen se sitt folk öka sina skulder i detta läge.

Bloggrannen Cornucopia konstarerar att Borg har läst sin Reinhart/Rogoff. Alltså vet förmodligen Borg att det i ett senare stadie kan bli aktuellt att överföra skulder från låntagare till utlånare för att lösa problemet. Då är det bättre att ha 17 miljarder till att täcka lite av bankernas kreditförluster. Exempelvis Swedbank har lånat ut cirka 1 175 miljarder kronor enbart till allänheten (mestadels bostadslån). 17 miljarder skulle alltså räcka till att täcka kreditförluster på nästan 1,5 procent av Swedbanks utlåning till allmänheten.

Bloggrannen Kvantitativt tolkar Stefan Ingves senaste uttalande om att "inget dramatiskt har hänt" som att vi kan förvänta oss fler räntehöjningar från Riksbanken. Det gör jag också. I samma inlägg drar Kvantitativt paralleller mellan Riksbankens situation 2008 och den nuvarande situationen. Mycket läsvärt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar