lördag 6 augusti 2011

USA nedgraderat - vad händer nu?

Det visade sig att S&P hade mod nog att nedgradera den amerikanska kreditvärdigheten till sist. Att det hände på en fredag, efter börsens stängning, är knappast någon slump. Just nu sysselsätts många hjärnor av att försöka förutspå vad som kommer att hända vid börsöppningen på måndag.

Det är nu uppenbart att vi inte är kvitt finanskrisen ännu. De stora skulder som kom i dager 2008 har ju egentligen bara flyttats från en balansräkning till en annan. Vi riskerar nu att få uppleva andra halvan en så kallad dubbeldipp på den finansiella marknaderna.

I Europa finns fortfarande oron för skuldkrisens spridning. Tidigare låg fokus på Spanien, men de senaste dagarna har Italien hamnat under luppen. Räntan på italienska tioåriga statsobligationer är i skrivande stund 6,16%, vilket är en historiskt hög, och för Italien mycket ansträngande nivå. För att blidka marknaderna tillkännagav den italienska ledningen i fredags att man har för avsikt att skynda på ett åtstramningspaket i syfte att förbättra de italienska statsfinanserna. Detta innebär att Silvio Berlusconi har blivit tvungen att backa från sin tidigare strategi som i stort gick ut på att skylla de höga statsskuldräntorna på diverse "spekulanter". Det krävs säkerligen en mycket allvarlig situation för att få Berlusconi att krypa till korset.

ECB har beslutat att stödköpa irländska och portugisiska statsobligationer för att hålla nere räntorna. Nu börjar röster höjas för att ECB bör genomföra stödköp av spanska och italienska statspapper, vilket ECB hittills har sagt nej till. Jag misstänker att denna typ av spekulationer kommer att bli tongivande för börsutvecklingen den närmaste tiden. Det behövs helt enkelt nyheter om statliga interventioner för att dämpa flykten från risk. Motsvarande spekulationer finns på andra sidan Atlanten, där många nu hoppas på en fortsättning av Quantative Easing-programmet. Eftersom räntorna på amerikanska statsobligationer i och med S&P:s sänkning riskerar att öka, spekuleras det i om att även FED kommer att genomföra stödköp.

Måndag bli helt säkert en intressant dag på börsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar