söndag 28 augusti 2011

Centerpartiet svarar om bostadsbubblan

Jag har tidigare frågat mig hur våra politiker bör hantera bostadsbubblan samt skickat ett brev till samtliga riksdagspartier med fyra frågor i ämnet. Svar från Socialdemokraterna finns här, svar från Vänsterpartiet finns här och svar från Folkpartiet finns här. De övriga partierna har alltså inte svarat ännu. Nedan följer mina frågor och samt från Centerpartiets bostadspolitiska talesperson och riksdagsledamot Ola Johansson:


1. Anser Centerpartiet att det finns en fara med en bristande svensk bostadsbubbla?
Centerpartiet tillsammans med exempelvis Riksbanken anser inte att Sverige har en boprisbubbla. Hushållens höga skuldsättning gör dock att vi måste vara vaksamma och vidta åtgärder om vi märker att priser och skuldsättning börjar skena. De senaste månaderna har vi sett en dämpad ökningstakt i bopriser och skuldsättning. Det ser med andra ord ut som att räntehöjningar, bolånetak och amorteringskrav fungerar och konstigt vore det ju annars.
2. Vad anser Centerpartiet om att införa amorteringskrav för bolån för att dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden?
Vi välkomnar de principer om amorteringskrav som Bankföreningen uppmanade bankerna till i december 2010. Åtgärden väntas leda till en mer dämpad skuldökningstakt framöver.
3. Vad anser Centerpartiet om att minska ränteavdraget för bostadslån?
Vi ser positivt att på sikt minska ränteavdraget etappvis. Viktigt för oss är motverka för hög skuldsättning och istället göra det mer lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att spara. Vi har därför föreslagit att det införs ett grundavdrag på kapitalinkomster. Redan vid ett årligt avdrag på 5.000 kronor räknar vi med att det uppstår positiva effekter.
4. Anser Centerpartiet att långivarna (banker, bolåneinstitut) bör omfattas av strängare regler?
Ja. Vi ser positivt på de striktare internationella kapitaltäckningsregler för bankerna som kommer att träda i kraft inom något år.
Raka svar från Centerpartiet, som får pluspoäng för att ha svarat direkt på mina frågor. Det är för övrigt bara Socialdemokraterna som har misslyckats med det hittills. Centerpartiet anser alltså att det inte existerar någon boprisbubbla. Däremot så anses hushållens höga skuldsättning vara ett problem. Det kanske vore intressant att fråga våra politiker om vi har en privat skuldbubbla i Sverige. Det får bli en annan gång.
Vi kan konstatera att Centerpartiet, som anser att det inte existerar en boprisbubbla, trots allt förespråkar den tuffaste linjen av de hittills svarande partierna. Centerpartiet är positivt till såväl amorteringskrav och bolånetak som minskade ränteavdrag. Dessutom vill man, precis som övriga svarande, att bankerna ska omfattas av tuffare regler.
Jag tycker det är positivt att Centerpartiet vill premiera sparande genom att införa ett grundavdrag för kapitalinkomster. Även en relativt blygsam nivå om 5000 kronor per år skulle vara mycket välkommen. Det skulle effektivt ge signaler till lånetörstande hushåll att det lönar sig att spara och att bygga upp en buffert. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar