tisdag 23 augusti 2011

Uppdatering: Bank of America

Jag skrev i mitt föregående inlägg om den pågående krisen i Bank of America (BAC). Börsläget har inte förbättrats under denna handelsdag, finansindex är just nu upp cirka 1,5 procent medan BAC backar drygt 4 procent. Nu har även priserna på BAC:s CDS:er inverterat, det är för tillfället billigare att försäkra en femårig fordran på BAC än en ettårig dito.

På Business Insider finns detta intressanta inlägg om läget i Bank of America. BAC har ett bokfört eget kapital om 222 miljarder USD. Marknadsvärdet är ungefär 63 miljarder. Varför? För att marknaden inte tror på tillgångssidan i BAC:s balansräkning. Balansräkningar är besvärliga saker, skuldsidan är som bekant väldigt definitiv och otvetydlig - det man är skyldig är man skyldig. Tillgångssidan, däremot, lämnar en hel del åt ledningens och revisorernas godtycke.

I inlägget på Business Insider radas svaga punkter på BAC:s balansräkning upp. Förutom de sedvanliga reservationerna för havererade bolån återfinns här en rejäl dos kommersiella lån som behöver skrivas ned. Det finns också en saftig post (78 miljarder USD) med goodwill vars värde är tvivelaktigt. BAC:s exponering mot farliga statsobligationer uppges vara liten i sammanhanget, men det finns farhågor (spekulationer) kring att BAC utfärdat CDS:er mot krisande europeiska banker. Summan av befarade nedskrivningar landar på 100 till 200 miljarder USD. Det kan bli kämpigt att få in så mycket kapital i en nyemission.

Vem tror att vi får se ett statligt ingripande?

Tillägg: Nu uppmärksammar SvD situationen i Bank of America.

4 kommentarer:

 1. Jag skrev detta på Lasse Kongo för ett par veckor sedan, inte oväntat och lite symboliskt att banken har det namnet.

  SvaraRadera
 2. Finns samma symbolik i Swedbank?

  SvaraRadera
 3. Vi får hoppas att det inte gör det, även om jag avslutade mitt bankkonto hos Swedbank tidigare i höst.

  SvaraRadera
 4. http://www.svd.se/naringsliv/oron-okar-for-usas-storsta-bank_6411492.svd

  SvaraRadera