måndag 8 augusti 2011

Vad leder stödköpen till?

Så har ECB börjat stödköpa spanska och italienska statsobligationer (DN, E24) för att hålla de utsatta ländernas räntor på rimliga nivåer. Åtgärden tycks lugnat marknaderna en aning, men alla är medvetna om att skuldkrisen är långt ifrån över.

Stödköpen har gett snabba (och kortsiktiga) resultat. Räntorna på spanska och italienska tioåriga obligationer är ned med över 70 punkter (till ungefär 5,3%). Givetvis spekuleras det nu i hur uthålliga stödköpen kommer att vara.

Paul Krugman är i det här inlägget på sin blogg försiktigt optimistisk till stödköp av italienska och spanska statsobligationer. När det gäller Grekland (och kanske Portugal och Irland) menar Krugman att stödköp är en dålig lösning. Den grekiska skulden är (var) alldeles för stor och det skulle aldrig gå att övertyga marknaden om att Grekland skulle klara av att hantera sin statsskuld utan en default. När det gäller det italienska problemet är situationen inte lika hopplös, menar Krugman. Den italienska ekonomin är i betydligt bättre ordning än den grekiska, statsskulden är mindre och man dras inte med underskott av grekisk kaliber. Anledningen till att räntorna på italienska papper drivits upp kan enligt Krugman kanske beskrivas som en självuppfyllande profetia. Rädslan för default driver ett land till default. I en sådan situation kan man uppnå goda resultat genom att som centralbank ingripa på marknaden och utgöra garant för landet i svårigheter, tills landet ifråga har möjlighet att hantera situationen för egen maskin.

Det finns givetvis nackdelar också. I och med att USA förlorade sin AAA-status har nu farhågor börjat spridas om att andra AAA-länders kreditbetyg kan vara i fara. Ett av dessa länder är Frankrike, vars statsskuld beräknas uppgå till 85-95 procent av BNP år 2013. Franska banker har redan varit hårt ansatta på grund av sin exponering mot Grekland. En nedgradering av det franska kreditbetyget skulle kunna slå hårt mot en eurozon i kris. Och i slutänden kommer Frankrike (tillsammans med Tyskland) att stå som en av huvudfinansiärerna till de spanska och italienska stödköpen. Då uppenbaras risken för en situation där Frankrikes räntor börjar drivas uppåt. Kort och gott, stödköp är ingen långsiktig lösning på det europeiska skuldproblemet.

För närvarande är ränteskillnaden mellan tyska och franska tioåriga statsobligationer 78 punkter och ökande. Detta blir en intressant parameter att hålla koll på framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar