fredag 19 augusti 2011

Folkpartiet svarar om bostadsbubblan

För en tid sedan skrev jag ett inlägg som handlade om hur våra politiker bör hantera bostadsbubblan. Med anledning av det skickade jag fyra stycken frågor om ämnet till de olika riksdagspartierna. Socialdemokraterna var snabbast med att svara (även om de duckade frågorna en aning). Kort därefter kom svar från Vänsterpartiet. Och nu har alltså Susanne Hagbard på Folkpartiets riksdagskansli svarat mig. Och jag måste ge Hagbard en eloge för att hon väljer att svara direkt på mina frågor, och inte lindar in svaret i en massa politiskt babbel som Andreas Larses (S) gjorde i sitt svar. Nedan följer mina frågor och Folkpartiets svar (i kursiv stil).
1. Anser Folkpartiet att det finns en fara med en bristande svensk
bostadsbubbla?
Det finns en viss risk för en bostadsprisbubbla om priserna på bostäder blir så höga att människor belånar sig mer än de egentligen har råd med. Vi vet inte förrän det har hänt om det finns någon bostadsbubbla i Sverige. Det finns dock inget överutbud av bostäder i Sverige. De allra flesta som köper en bostad, köper den för att bo iden, inte för att spekulera/ investera i som fallet har varit i t.ex Spanien.
2. Vad anser Folkpartiet om att införa amorteringskrav för bolån för
att dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden?
Det är bra att de med stora skulder i förhållande till sina tillgångar och inkomster amorterar för att ha en buffert mot högre räntor och fallande priser. Amorteringstvång är dock en inskränkande reglering avutlåning och kan slå godtyckligt mot hushåll med olika förutsättningar. Unga hushåll med svag ekonomi får svårt att låna, eller skulle kunna se sig tvingade till att ta mer av dyra topplån föratt kunna amortera ned sina billigare bottenlån. Vi anser därför attdet finns andra verktyg som är bättre att använda än amorteringskrav för att dämpa en eventuell fortsatt prisuppgång.
3. Vad anser Folkpartiet om att minska ränteavdraget för bostadslån?
Folkpartiet anser att den svenska kapitalinkomstskatten bör sänkas. Den är i dagsläget nära dubbelt så hög som i vår omvärld. För attbehålla transparensen i skattesystemet bör då även ränteavdraget minska i motsvarande mån. Dagens ränteavdrag på 30 procent innebär att vi har ett skattesystem som subventionerar belåning och skuldsättning, vilket vi anser inte är ekonomiskt sunt i längden. Tidpunkten för ensådan förändring behöver dock övervägas noga och de ökade skatteintäkterna vid minskat ränteavdrag bör återföras till hushållen, t.ex. genom sänkt skatt på reavinster vid bostadsförsäljning.
4. Anser Folkpartiet att långivarna (banker, bolåneinstitut) bör
omfattas av strängare regler?
Ja, det finns anledning att ytterligare skärpa regelverket för att ökade svenska bankernas motståndskraft mot finansiell oro. Det kan till exempel gälla höjda kapitaltäckningskrav. De regler på EU-nivå som nu införs för att stärka övervakning och kontroll på europeisk nivå behöver också implementeras och utvärderas för att se om ytterligareåtgärder behövs.
Vänliga hälsningar
Susanne Hagbard
Folkpartiets riksdagskansli
Raka svar från Folkpartiets Susanne Hagbard kan man väl säga. Helt klart är Folkpartiet medvetna om problemet på den svenska bostadsmarknaden, även om Hagbard inte vill gå så långt som att säkert säga att det är en bubbla. Hagbard konstaterar ju även att det inte förekommit bostadsköp på spekulation i någon stor omfattning i Sverige, vilket skulle vara en mildrande faktor. Här håller jag med Hagbard, det stora problemet är inte spekulation - det är billiga krediter och en högriskkultur när det gäller belåning.

Folkpartiet är emot amorteringskrav. Jag måste invända mot argumentet att amorteringskrav skulle leda till att exempelvis unga skulle få svårt att köp bostad. I den nuvarande marknaden tvingas ju dessa unga (förstagångsköpare) att belåna sig till orimliga nivåer. Amorteringskrav skulle sannolikt leda till att prisutvecklingen på små lägenheter  skulle dämpas. Hagbard nämner att det finns verktyg som är lämpligare än amorteringskrav för att dämpa en eventuell fortsatt uppgång. Jag har frågat om Folkpartiet vill specificera dessa andra verktyg. Jag kanske återkommer med svar på den frågan.

Vi känner igen Carl B Hamiltons förslag om sänkt ränteavdrag till förmån för sänkt kapitalinkomstskatt. Jag tycker resonemanget om att vi inte bör subventionera belåning och skuldsättning är sunt. Det nya här är att Folkpartiet tycks förespråka sänkt skatt på reavinster på bostadsförsäljning.

Liksom övriga svarande partiet tycker Folkpartiet att bankernas regler bör ses över.

Vi kan också konstatera att Folkpartiet inte skriver något om hyresrätter eller nybyggnation.

4 kommentarer:

 1. Rätt sunda förslag dock så kommer en sänkning av reavinstskatten innebära en fortsatt ökning av kredittillväxten, med tusentals bostadsrätter med stora reavinster när de realiseras.

  Slopa ränteavdraget helt och sänk kapitalinkomstskatten till 10%.

  SvaraRadera
 2. Finns det förutsättningar för en progressiv kapitalbeskattning? Sänkta ränteavdrag kombineras med sänkt kapitalskatt för "vanligt folk". T.ex. 0% skatt upp till 5000 kr/år, 20% upp till 100,000 kr/år och därefter 40%. Finns det exempel på sådana system i andra länder?

  SvaraRadera
 3. Mattias,
  Centerpartiet har ett förslag om grundavdrag på kapitalinkomster upp till 5000-10000 kr. Inkomster upp till den nivån skulle alltså vara helt skattefria. Det vore ett bra första steg, som kanske i förlängningen kunde leda till en progressiv modell.

  SvaraRadera
 4. om du behöver ekonomiskt stöd eller om du behöver ett lån för att betala dina räkningar eller lösa någon form av skuld, kontakta mig nu via e-post: johnlutherloanfirm1@outlook.com och du får ditt lån okej
  hälsningar

  SvaraRadera