fredag 12 augusti 2011

Fokus på Frankrike

Som alla märkt så dyker det numera dagligen upp nyheter som spär på den europeiska/amerikanska skuldkrisen. Fokus skiftar mellan olika länder dag för dag. De senaste dagarna har mycket handlat om Frankrike. Även idag kommer negativa nyheter från Frankrike, då BNP-siffrorna för andra kvartalet redovisades. Nedan följer en mycket kort sammanfattning av vad som hänt i Frankrike de senaste dagarna:

Oro för nedgradering av AAA
Som alla vet har S&P nedgraderat det amerikanska kreditbetyget till AA+ från AAA. Nu finns det farhågor för att Frankrike ska gå samma öde till mötes (SvD). Frankrike har en växande statsskuld som för närvarande uppgår till drygt 80 procent av BNP. Frankrikes statsbudget dras med underskott.


Stödköp av italienska och spanska statsobligationer
ECB påbörjade under veckan stödköp av italienska och spanska statsobligationer, i syfte att hålla dessa länders räntekostnader på en hanterbar nivå (DN). Problemet är att om dessa stödköp ska kunna bli uthålliga måste de på sikt tas över av EU:s räddningsfond EFSF. Och Frankrike står tillsammans med Tyskland som största finansiär till EFSF. På så vis har problemen i Italien och Spanien börjat spilla över på Frankrike.


Franska banker åker upp och ned på börsen
Franska banker, med Societe Generale i spetsen, har tagit mycket stryk i veckan (SocGen är ned 16 procent sedan i måndags). Att franska banker har stor exponering mot Grekiska tillgångar är en del av förklaringen till reaktionen på börsen. Även oro för nedgradering av det franska kreditbetyget bidrar förstås. Igår uppgav Reuters att en asiatisk bank strypt sin utlåning till franska banker.

Blankning förbjuden i Frankrike, Italien, Spanien och Belgien
Från och med idag förbjuder de fyra länderna blankning av bank- och finansaktier. Syftet skall vara att skydda länderna från stora börsfall. Förbudet skall preliminärt gälla i 15 dagar. Förbudet har självklart fått en hel del kritik från alla möjliga håll, inte minst eftersom samma åtgärd genomfördes av USA och Storbritannien 2008 med dåligt resultat.


Dålig BNP-siffra
Idag blev det känt att Frankrike uppvisade nolltillväxt (BNP) mellan april och juni. Förväntningarna var förvisso blygsamma med en tillväxt på 0,3 procent. Marknaderna tycks också ha tagit detta med lugn.

Tillägg: Kommer kanske fokus att flyttas till Italien nästa vecka? Silvio Berlusconi har i alla fall kallat till krismöte ikväll klockan 19.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar