tisdag 30 augusti 2011

Smärtsamma nedskrivningar

Man ska inte lura sig att tro att problemen i Grekland är över bara för att media inte längre fokuserar på dem. Det finns stora frågetecken kring hur innehavare av grekiska statsobligationer skall hantera dessa på sina balansräkningar. International Accounting Standards Board (IASB) har nu reagerat på att vissa institutioner har bokfört alldeles för små kreditförluster i sina redovisningar.

IASB är en tungviktare i sammanhanget. Det är IASB som ligger bakom redovisningsstandarden IFRS (som i Sverige och många andra länder är obligatorisk för börsnoterade bolag). I ett brev till ESMA (ungefär EU:s finansinspektion och för övrigt ansvarigt för bland annat blankningsförbuden) kritiserar IASB det inkonsekventa vis på vilket banker och försäkringsbolag har valt att redovisa nedskrivning av grekiska statspapper. Enligt insatta har IASB aldrig agerat på detta vis tidigare, vilket tyder på att situationen är allvarlig.

Inga enskilda bolag pekas ut i IASB:s brev. Däremot konstaterar Financial Times att Royal Bank of Scotland skrev ned sin grekiska obligationsportfölj med 51 procent, att jämföra med franska BNP Paribas och ANP Assurances som bara skrev ned med 21 procent. De två franska institutionerna menar att marknaden är så illikvid att man inte kan tala om något marknadspris och därför har man själva bestämt värdet på sina innehav genom så kallad "mark-to-model". Det handlar tydligen inte alls om att man vill upprätthålla skenet av att det egna kapitalet är säkert.

Kontentan är att det kan finnas stora kreditförluster här och där, som kortsiktigt göms med hjälp av kreativ bokföring. Förr eller senare måste förlusten tas. "Lugnet före stormen" skriver den japanska storbanken Nomura, och syftar på det grekiska spektaklet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar