torsdag 1 september 2011

Vad skulle kunna driva de svenska bostadspriserna uppåt?

Det har debatterats en del om hur exempelvis bolånetaket och de strängare kapitaltäckningsreglerna för banker kommer att påverka bostadsmarknaden. Mycket pekar på att priserna kommer att röra sig nedåt, men inget är ju som bekant säkert. Om man istället vänder på frågan, vad skulle kunna driva priserna uppåt de närmaste åren?

Ökade löner och minskad arbetslöshet är ju traditionellt pådrivande faktorer för bostadspriser. Men med tanke på den senaste tidens nedrevideringar av den svenska tillväxten (SvD, DN) så verkar det inte gå finna något stöd här. Idag kan man även läsa om att Handelsbanken skriver ned tillväxten och skriver upp arbetslösheten (SvD, DN).

Inflationen är en annan faktor. Man hör ju ofta att "inflationen äter upp bostadslånen med tiden" som argument för ökande priser. Men hög inflation skulle ju medföra höga räntor, vilket skulle vara dåligt för bostadspriserna. Samtidigt skulle väldigt låga räntor indikera att vi står inför deflation, och då skulle ju snarare "bostadslånen äta upp låntagaren med tiden". Inte heller det något bra alternativ. Nej, det bästa för fortsatt höga bostadspriser är antagligen det som bloggrannen Cornucopia brukar kalla för guldlocks-ränta (lagom och stillastående ränta). Och där är vi ju redan, men priserna drivs inte uppåt mer.

Sen har vi ju våra politiker att ta hänsyn till. Kan de tänkas besluta något som kan driva priserna på bostäder uppåt? Tveksamt, med tanke på att de flesta som har svarat på mina frågor om bostadsbubblan har uttryckt att de vill se strängare reglering. Undantaget är kd, som är nöjda med de regler som redan införts. Vi lär knappast få se sänkt fastighetsskatt, generösare regler för ränteavdrag eller ytterligare jobbskatteavdrag framöver. Snarare tvärt om.

Möjligtvis skulle ett riktigt ordentligt stimulanspaket (QE3) från amerikanska FED i kombination med en liknande åtgärd i eurozonen kunna fördröja saneringen av skuldkrisen ett par år till. I så fall kanske vi skulle få samma effekt på bostadspriserna som vi fick under finanskrisen, det vill säga att fallet på bostadsmarknaden skjuts upp ytterligare ett tag.

20 kommentarer:

 1. Något som skulle bidra är om politiker ändrade i regelsystemet för (andrahands) uthyrning, dvs förändrade dels på vilka grunder uthyrning får ske (BR) och dels beskattningen av denna inkomst (både fastigheter och BR).

  Om tex vi leker med tanken att alla BR-innehavare fritt fick hyra ut sina lägenheter obegränsat i tid, att hyresnivån sätts helt fritt (dvs utbud&efterfrågestyrt) samt att 100% är skattefritt på inkomster av denna hyra upp tom 100 000:- samt 50% är skattefritt över denna nivå.

  Omöjligt säger någon? Det är egentligen bara ett pennstreck så är det gjort.

  SvaraRadera
 2. Samt att den eventuella bestämmelsen i de flesta BRF-stadgarna om att du som innehavare i princip själv måste bo/vara mantalskriven på adressen avskaffas, dvs hindren för att köpa flera BR för uthyrning tas bort

  SvaraRadera
 3. Leffe,
  Ett ganska osannolikt pennstreck dock. För övrigt tycks ju Tommy Waidelichs (s) enda förslag till lösning på bostadssituationen vara att förenkla reglerna för andrahandsuthyrning. Beskattningen har han inte sagt något om.

  SvaraRadera
 4. Nu var mitt exempel ett extremt exempel bara för att åskådliggöra och kunna se att det skulle få - ordentlig - fart på marknaden.
  Det talas om "förhöjt grundavdrag" vid uthyrning, det har redan genomförts vid olika tillfällen, dock från låga nivåer till något högre nivåer. Detta grundavdrag är detsamma som beskattningsminskning.

  Osannolikt? Vem vet vad som kommer att lovas till BLTarna för att minska deras ekonomiska plåga, och kan det förutom att köpa röster även minska stressen på ett banksystem som då skakar ordentligt och därigenom hotar att få statens skuldsättning att öka till 200% av BNP pga bankkonkkurs/övertagande och i förlängningen medföra ökat skattetryck och minskade utgifter i offentliga sektorn (Skola-vård-omsorg) för att balansera statens ekonomi?

  Osannolikt, jo det sa de flesta om PIIGS-länderna också...

  Vi som lever får se

  SvaraRadera
 5. Leffe, självklart kan allt hända. Jag menar att det är osannolikt eftersom det skulle främja ett spekulationsbeteende. Svenska politiker ondgör sig ofta över buy-to-letfenomenet som vi såg i exempelvis UK. Sådant har vi inte i Sverige, och därmed inget bostadsproblem hör man ju sägas ibland.

  Tanken om att minska låntagares ekonomiska plåga är intressant. Kanske måste delar av skulderna flyttas från låntagare till långivare för att vi ska komma ur skuldkrisen. Om detta skulle ske med privata bostadslån kommer staten, som du skriver, bli tvungen att öka statsskulden ordentligt.

  SvaraRadera
 6. Inflation gör att bostadspriser på sikt alltid går uppåt, dock är det tänkbart att under de kommande åren att det reala bostadspriset går mot tidigare nivåer, samtidigt som priserna fortsätter att öka nominellt.

  Medelbegåvade människor älskar nominella värdeökningar och det enda de älskar mer är att betala reavinstskatt på nominella belopp som endast ökad pga. inflation.

  SvaraRadera
 7. @15:15,
  Det där är intressant. Den nuvarande hetsen till statsobligationer med extremlåg ränta kan tolkas som ett tecken på att världsekonomin står inför deflation. Å andra sidan kan exempelvis rushen till guld tolkas som att det snarare är inflation vi är rädda för. Kan vi vara särskilt säkra på att bostadspriserna stiger nominellt de kommande fem åren?

  SvaraRadera
 8. Nuvarande yield curve indikerar att deflation är inprisat på kort sikt och inflation på lång/längre sikt. Det finns alltså ett starkt deflationstryck och när deflationen kommer under 2012 i form av stadskonkurser eller större bankkonkurser och brist på likviditet och fallande börser så kommer denna att bekämpas av mer QE, vilket leder till högre inflation.

  I nuläget så har dock bankerna inte brist på likviditet utan brist på människor som är villiga att fortsätta kreditexpansionen, sist in i ponzin är dock inte född än...

  Detta är dock svårt att veta säkert eftersom deflation i nuläget skulle innebära positiva realräntor och detta går inte i hand i hand med skuldsatta länder på väg mot default. Och konstaterandet att positiva realräntor och hög skuld innebär konkurs stärker min tro på kraftig inflation som den enda lösningen på skuldkrisen. Inflation som innebär en förmögenhetsöverföring från sparare till slösare och en socialisering av bankernas spekulationer.

  Det är intressant eftersom det finns flera tänkbara scenarion. Negativa realräntor indikerar inflation och mer digitalt pengatryckande, mao. köp av skuld för att undvika deflation. Högre inflation, orsakad av tidigare nämnda stödköp, bör leda till högre räntor. KPI-inflation och en styrränta baserad på denna gör dock så att nuvarande räntor är lägre än vad de borde vara.

  Jag är rätt kraftigt investerad i fysiskt guld och detta bygger på en tro om hög inflation och fortsatta negativa realräntor på kort sikt. Men du har helt rätt, i nuläget så är det svårt att vara helt säker och högre räntor bör vara en del av framtiden.

  Sverige är dock inte USA eller Europa och vad som händer i Sverige är svårt att sia om. Kanske en devalvering på 10 års sikt och en liknande sits som vi i nuläget ser i Vitryssland med skyhög inflation och medföljande höga räntor, 27%.

  Min magkänsla säger att bostadspriserna kommer att korrigeras något, men att det inte kommer komma någon riktig korrigering förrän räntorna når nya höjder.

  SvaraRadera
 9. @16:19
  Tack för en mycket tänkvärd kommentar! Den borde egentligen postas som ett eget inlägg...

  Som alternativ, och mindre sannolik, lösning på skuldkrisen kan man ju (a la Rogoff) tänka sig en förmögenhetsöverföring i form av nedskrivningar av utsatta länders stasskulder. I förlängningen kan man tänka sig samma lösning från privatpersoner till banker och från banker till stater.

  Helt klart är Sverige inte USA och steget är långt från vad som händer ute i världen till vad som händer på den svenska bostadsmarknaden. Jag tror på en långsam och tråkig korrigering av bostadspriserna de närmaste åren. Låt oss hoppas att vi slipper kasta skattepengar till banker och deras överbelånade kunder.

  SvaraRadera
 10. Borgarnas agenda i stockholm är väl ändå att reala priserna skall forstätta upp eller åtminstone inte nedjusteras, så de får bekräftat att Stockholm faktiskt "är som New York eller London" och inte som andra vanliga europeiska miljonstäder. De kan tänkas försöka med: ombildningar till ägarlägenheter, förenklade regler för andrahandsuthyrning som föreslagits, fortsatt garanterad bostadsbrist genom avsaknad av initiativ för ungdoms- studentlägenheter och bostadsprojekt för andra sämre bemedlade, nya subventionerade ombildningar av allmännyttan (=pytsa ut allmänna tillgångar för ytterligare några miljarder till godtyckliga hushåll för att möjliggöra fördelaktig ingång i bostadskarriären och dessutom vinna lojaliteter)

  SvaraRadera
 11. 16:19

  Nu måste ni som förespråkar, alternativt ser en lösning i skuldkrisen via inflation, förklara en gång för alla hur detta skall gå till. Jag har hört dessa floskler yttras hur många gånger som helst av keynesianer som Rogoff och Krugman, men aldrig har jag hört en förklaring på hur det skall gå till. Påstår inte nödvändigtvis att du är en förespråkare av teorin, men om du nu yttrar den vill jag ändå ha en trolig scenariobeskrivning över förloppet.

  1. Jag hävdar att det är en myt och HELT omöjligt att inflatera bort skulder då varje försök att inflatera bort en krona kommer att åtföljas av tio nya kronor i skuld, då marknaden inte kommer jaga inflationens svans utan snarare försöka förekomma den. Om mitt antagande stämmer skulle det innebära att skulderna skulle tiofaldigas under samma tid som inflationsprocessen är i spel. I BÄSTA fall status quo inflationsjusterat! Så vad är förtjänsten?

  2. Om ni menar att man håller en negativ realränta under en given period för att få någon form av inflationseffekt så är ni ute och cyklar igen, eftersom det inte tillåter några reallöneökningar. För det är väl ändå höga reallöneökningar som kan ge någon form av lättnad på hög skuldsättning? Det verkar uppriktigt som om våra insöade keynesianekonomer på allvar tror att skulderna minskar för att bananerna blir dyrare.

  3. Om ni tror att höga reallönekningar inte kommer följas av prisinflation och ännu högre räntor så misstar ni er. Effekten kommer bli den motsatta, som LF skriver "bolånen kommer äta upp låntagaren" för att inte tala om alla negativa samhällseffekter det kommer ha på statsfinanser då ett par medelklassgenerationer kommer utraderas. Om ni fortfarande tror att detta scenario är gångbart, läs punkt ett igen och begrunda vart det mynnar ut.

  Amortera eller gå i konkurs! Allt annat är enfaldiga drömmar om enkla utvägar.

  SvaraRadera
 12. "Inflation gör att bostadspriser på sikt alltid går uppåt, dock är det tänkbart att under de kommande åren att det reala bostadspriset går mot tidigare nivåer, samtidigt som priserna fortsätter att öka nominellt."

  Yttranden om att bostäder stiger med inflationen på sikt håller jag med om men problemet är bara att priserna har gått upp ca 200% på 15 år. Då bör man inse att det för en inflation på 2% tar 36år att äta upp en uppgång på 100%. Så om våra bostadspriser är 100% övervärderade jämfört med det långsiktiga värdet som styrs av inflationen känns det ju märkligt för en människa med våran begränsade livslängd tex en 30-40åring att köpa en bostad med motiveringen att det alltid går upp på sikt och om 37år har jag tjänat 2% reellt?

  SvaraRadera
 13. Som @17:49 nämner så är bostadsbristen i framförallt i t ex Stockholm ett problem. Vad jag har förstått är det tveksamt om den kan byggas bort i takt med befolkningsökningen (http://www.dn.se/sthlm/stockholm-vaxer-rekordsnabbt). Frågan är hur stor påverkan det har på prissituationen ställt mot en kommande lågkonjunktur?

  SvaraRadera
 14. "Vad skulle kunna driva de svenska bostadspriserna uppåt?"

  De har redan gott up 200% på 15 år.

  SvaraRadera
 15. Har du brist på bostad och samtidigt brist på billiga krediter så kommer du knappast hjälpa till med en prisökning av bostäderna.
  Möjligen kommer vi att se en ny parmeter läggas till den gammla kr/m2-> kr/m2/person.
  Det går ju utmärkt att bo två personer i en etta, samma kr/m2 men delat på två.
  Detta kan ju ge utrymme för högre priser.
  Än så länge osanolikt, men vad vet man?

  SvaraRadera
 16. 19:35

  Jag gör inte anspråk på att tala för alla som förespråkar inflation som lösningen på skuldkrisen, jag tror dock att det är den lösningen som kommer att appliceras på skuldkrisen. Båda ovan nämnda herrar har dessutom varit i vårt avlånga land under sensommaren, med en för oss okänd agenda som kan tänkas liknas en rådgivarfunktion. Jag har inte läst något Rogoff skrivit och jag är på höger sida om Krugmans åsikter.

  1. Du har helt rätt i att varje ny krona kommer att åtföljas av flera nya kronor i skuld. Allt annat än en ökning av skuld är otänkbart utan ett nytt monetärt system.

  Du nämnder dock inte att dessa nya kronor kommer att skapas för att motverka en nedgång i kreditexpansion och gör en ökning av smala penningmått den enda tänkbara lösningen för att kompensera bortfallet. Skuldavskrivning innebär en fortsatt minskning av de breda penningmåtten, oavsett definition av dessa, och att ECB fortsätter att göra stödköp av dåliga tillgångar/skulder med nytrycka pengar ger en indikation om hur oattraktivt skuldavskrivning är i nuläget.

  Skuldavskrivning, amortering och allt som innebär en minskning av M3 är otänkbart för att återigen inflatera världsekonomin, eller de delar av denna som i nuläget är högt skuldsatta.

  Hur och om detta kommer att lösa problemen? Det låter jag vara osagt, det är högst tänkbart att detta kommer att skjuta problemet framåt i tiden. Om detta appliceras som en lösning på skuldkrisen så innebär det att gamla tillgångar som är i riskzonen för tillgångsdeflation och/eller avskrivning köps av nytrycka pengar.

  Om avmattningen av kreditexpansion hela tiden kommer att motverkas av en ökning av de smala penningmåttet/monetära basen så innebär det ett massivt pengatryckande.

  Med en hög inflation, 15-25%, så kommer det ske en värdeöverföring från alla som har pengar till alla som lånat pengar eftersom deras numera värdelösa tillgångar köps för nya pengar, som urholkar värdet på spararnas pengar. Om du inte kan se att detta kommer att ske så är du ute och cyklar, kanske på en cykel av märket Idealist. Under de 20 senaste åren är detta tyvärr en storsäljare i vårt avlånga land.

  Sparare kan i resonemanget ovan ses som tillväxtländer och varje lands inhemska sparare.

  Det är även tänkbart att snedvridningen av rapporteringen av inflation har gjort så att deflation i nuläget inträffar när vi egentligen har svag inflation, läs kanske 1%. Och att detta delvis gör det hela svårt att värdera på ett trovärdigt sätt.

  2. Min magkänsla säger att du är reallöneidealist, vem vill ge dig en reallöneökning? Vårt monetära system går ut på att sänka din reallön utan att du inser det. Sen kan du absolut argumentera för att vårt avlånga land skulle behöva reallöneökningar och en högre privat sparkvot för att återigen bli konkurrenskraftigt. De reallöneökningarna vi haft kan delvis tillskrivas produktionsförbättringar och ett enormt land som är villigt att exportera dess befolknings välstånd, läs Kina.

  Negativ realränta indikerar att, eftersom nominella räntor inte kan bli negativa, att den lånebaserade karusellen behöver ytterligare stimulans för att fortsätta snurra. Den lånebaserade karusellen kallas även kreditexpansion.

  För att din reallöneökning ska upphöra att vara ett figment av din fantasi i form av en cykel så måste realräntan bli positiv, googla på Taylor regeln och sätt in -5 procent i den formeln. Detta motverkas kraftigt av alla centralbanker i hela världen och en lönetagares bästa chans att höja sin reallön är att förhandla med järnhand eller att sätta sin egen lön i en bransch med höra marginaler.

  SvaraRadera
 17. 3. Jag tror inte att det kommer att ske några höga reallöneökningar för gemene man, jag tror däremot att det kommer att ske deflation, denna kommer att motverkas på kort sikt av höjda inflationsförväntningar. På lite längre sikt av massivt pengatryckande, som leder till prisinflation och som i sin tur leder till en höjning av KPI som i sin tur leder till en höjning av styrräntan.

  Det stora problemet som jag ser är att trots att världsekonomin och börserna är högt korrelerade så är inte Sveriges ekonomi synonym med andra länders ekonomier i nuläget, detta innebär att vissa länder kommer att uppleva hyperinflation, vissa länder kommer att uppleva deflation, vissa länder kommer att vara opåverkade, andra länder kommer att uppleva stagflation, andra biflation och alla dessa mekanismer kommer att ske under samma måne.

  20:48

  Om du utgår från att inflationen i nuläget är 4-6% och att den kommer att höjas till kanske det dubbla eller ännu värre det tredubbla, hur ser din reala ökning ut med samma procentuella prisökning?

  Denna höga inflation finns i nuläget inte utan är en direkt kommande effekt av ett för stort deflationstryck.

  Det märkliga är att människor fortsätter att tro att inflation är något bra för eftersom det sänker deras köpkraft och inte ger möjlighet att äta upp bostadslånen med något som liknar KPI inflation, som löneförhandlingar och mycket annat baseras på. Det ger dock en stor reavinst som beskattas och med tanke på hur många som gärna betalar skatt på inflation med ett stort leende så har vi ett målande exempel på att märkliga saker sker dagligen.

  SvaraRadera
 18. 22:44

  Okej, tack för att du tog dig tid att svara, men du måste verkligen slänga dina värdelösa keynesiska teorier. För mänsklighetens skull, sluta sprida den dyngan vidare. Det var också min poäng i inlägget ovan att belysa de missuppfattningar som finns runt inflation och dess effekter. Du har rabblat upp några kvasiteorier men fortfarande har jag inte läst något trovärdigt förlopp över hur detta skulle fungera i praktiken med för skolbokskeynesianerna, önskad utgång.

  "Du nämnder dock inte att dessa nya kronor kommer att skapas för att motverka en nedgång i kreditexpansion (...) Skuldavskrivning innebär en fortsatt minskning av de breda penningmåtten..."

  Nej, det gör jag inte eftersom vi inte är överens om orsak och verkan. Du nämner det under felaktiga antaganden. Varje tio kronor som skapas i skuld för varje krona som försöker inflateras bort görs i förebyggande syfte för att kompensera för, just det inflation! Det är precis så hyperinflation uppstår, det går inte välja att lägga inflationen på säg 15% och sen tro att saken är biff. Jag kan lätt leverage upp mina kontantbesparingar i nya skulder på bråkdelen av en sekund om jag märker att staten försöker stjäla dem av mig i form av inflation. Sen fattar jag inte ditt exempel om skuldavskrivning i det sammanhanget då du sannolikt enbart reciterar något skolboksexempel som du inte riktigt begriper eftersom det var just skuldavskrivningar (eng. default) som var meningen att undvikas genom den ogenomtänkta inflationsteorin.

  "Med en hög inflation, 15-25%..." o.s.v.

  Nu bara MÅSTE du berätta i vilken stat detta någonsin under historiens gång fungerat utan att utmynna i hyperinflation och depression? Sen måste du också förklara vad det får för konsekvenser på utlåningsräntor och som följd på statsfinanser och externa skulder. Kan det vara så att skuldbördan då en gång för alla blir så tung att bära att konkurs är oundviklig, mest sannolikt eller hur? Vad i hela helsingland var då förtjänsten av att försöka inflatera bort skulderna?

  Är det något jag är så är det realist. Du kan kalla mig idealist bäst du vill, men du vet lika väl som jag att teorierna du beskriver inte är någon vetenskap, då dessa experiment genom historien har visat otaliga exempel på misslyckade, är det inte hög tid att omvärdera dem då? Det mest tydliga exemplet på misslyckande är det vi befinner oss i just nu och detta tror du går att lösa med samma voodookonster som aldrig funkat tidigare? Sen vill jag tillägga att jag inte alls är någon reallöneökningsförespråkare, tvärtom så anser jag att västvärldens invånare är överbetalda i relation till vad de presterar. Det är skuldsättningen som är problemet, att då tro att lösningen är mer skulder och att inflation på något magiskt sätt skall lösa det hela är bara så urbota korkat att det inte är värt att kommentera. Den grisen kommer ALDRIG att flyga.

  Must watch!
  http://www.youtube.com/watch?v=HPD-Ad98eu8

  SvaraRadera
 19. Jag kan säga följande, jag är tungt investerad i fysiskt guld till stor del baserat på Peter Schiffs tyckande. Peter Schiff har dock inte möjlighet att påverka policy åtgårder och vad som borde ske och vad kommer att ske är två olika saker.

  Jag är benägen att hålla med om att det finns många tydliga exempel på att detta inte fungerar, det har dock inte provats med en N-1 valuta och kanske har just detta potential för att lyckas för ett land. Samtidigt som det skapar obalanser i resten av världen.

  Eftersom detta svar skulle leda till ett nytt svar där du kräver svar på något som jag inte förespråkar, dock som jag ser som lösningen som kommer appliceras så låter jag mycket vara osagt. Det är realistiskt att inse att det som kommer bli ett försök till en lösning på skuldkrisen är pengatryckande, skuldavskrivningar kommer inte att tillåtas.

  Jag har en präktig skolboksutbildning och jag har även läst flera av Hayeks verk, det finns en stor skillnad på vad Keynes förespråkade och hur hans läror tillämpas. Detsamma skulle gälla Hayek om vi såg en övergång till Mises/Hayek. Detta är således inte lösningen på världens problem och nuvarande ovilja att skriva av skulder indikerar att denna lära är oattraktivt sett ur regeringssynpunkt i dess nuvarande form.

  För att inflation ska inflatera bort skulder i stor utsträckning så måste hög inflation skiljas från höga räntor och priser kommer att skena i det scenariot. Detta försvåras av att banker aldrig skulle låna ut kapital utan att kompensera för inflation men statligt ägda eller centralplanerade banker i större utsträckning än i nuläget skulle kunna vara en lösning på detta.

  Jag tror inte att vi kommer att enas om att lösningen på skuldkrisen aldrig kommer att bli skuldavskrivningar eller skuldlättnader. Men som privatperson så är det bästa i nuläget att vara obelånad och äga reala tillgångar.

  Vad var oklart med skuldavskrivningen? Läs inlägget Debtors and the Savers av FOFOA för en någorlunda liknande tankegång enligt vad jag skrev ovan. Mike Maloney ger en extremt tydlig bild på varför pengatryckande är den enda tänkbara lösningen i hans två videoklipp, kommer dock ej ihåg namnet i skrivandets stund.

  SvaraRadera
 20. 15:38

  Jag kanske var lite orättvis mot dig då jag krävde svar på hur detta skall gå till i praktiken eftersom det kanske inte är något du verkar tro på men trots det hävdar vara lösningen, men det frågar jag alla som häver ur sig vedertagna sanningar likt denna. Det roliga är att överhuvudtaget ingen kan svara på hur detta skulle lösa några skuldkrisproblem, jag vidhåller att den enda riktiga lösningen är avskuldning eller konkurs. Inte ens du med din präktiga skolboksutbildning kan ge ett godtagbart svar på exakt vilka problem som kommer lösas och förloppet över hur detta utspelas i praktiken. De flesta svarar att det bara är så eftersom deras begåvning inte ens räcker till för att ifrågasätta det, andra kör din taktik med lite lösryckta skolboksexempel. Den enda effekten blir att man förvärrar problemen och skjuter det oundvikliga på framtiden, vilket även du var inne på lite.

  Nu tror ju även jag att våra politiker slutligen kommer försöka "inflatera" oss ur skuldkrisen, man jag tror jag har varit rätt klar på att jag inte tror det kommer funka. Mer troligt är att det kommer explodera i ansiktet på dem, men eftersom de saknar civilkurage att skapa de rätta insatserna (spara) kommer de forsätta slösa för att sedan i panik försöka sig på att printa utan att riktigt begripa konsekvenserna av deras beslut förrän det är försent. Och det är just detta jag tycker är så himla konstigt eftersom de flesta med normalbegåvning förstår det paradoxala i att rädda upp situationen med mer av samma sak som satt oss på pottan.

  Och precis som du säger, var det Peter Schiff som initialt fick mig att öppna ögonen för galenskaperna, även om jag redan sedan långt tidigare hade formulerat samma tankar så var det hans raka enkla okomplicerade retorik som fick mig att förstå varför jag skulle köpa guld, silver och råvaror.

  SvaraRadera