fredag 2 september 2011

Miljöpartiet svarar om bostadsbubblan

Trogna läsare känner till att jag har frågat de svenska riksdagspartierna om deras syn på den svenska bostadsbubblan. Jag har hittills fått svar från vp, s, c, kd och fp (svaren återfinns bland arkiverade inlägg). Nu har även Miljöpartiet svarat. Alltså återstår bara m och sd. Jag förväntar mig en strid mellan de två för att slippa den föga prestigefyllda sistaplatsen. Nedan följer Miljöpartiets svar, via Jonas Eriksson som är ledamot i finansutskottet:

1. Anser Miljöpartiet att det finns en fara med en bristande svensk bostadsbubbla?
Skuldsättningen i svenska hushåll är hög och förväntas öka de närmaste åren. Priserna på småhus har stigit kraftigt under en längre tid. Utvecklingen beror i huvudsak på låga boräntor, en kraftigt minskad fastighetsskatt, högre disponibla inkomster på grund av skattelättnader och en låg nivå på nyproduktionen som inte matchat befolkningsökningen. Den beror också på att fler människor äger sitt boende idag på grund av de senaste årens omfattande ombildning från hyresrätter till bostadsrätter.

Vid Finansutskottets offentliga utfrågning av centrala aktörer på finansmarknaden i våras rådde samstämmighet om att vi inte är inne i en fastighetsbubbla likt den vi hade i Sverige i början av 1990-talet. Miljöpartiet delar den bedömningen. Det kan dock inte uteslutas att den höga skuldsättningen kan utgöra en risk framöver.

2. Vad anser Miljöpartiet om att införa amorteringskrav för bolån för att dämpa utvecklingen på bostadsmarknaden?
Svenska Bankföreningen kom i vintras ut med en rekommendation till sina medlemmar att nya bolån ska amorteras. Vi tycker att det är ett steg i rätt riktning och kommer att följer hur detta utvecklar sig.

3. Vad anser Miljöpartiet om att minska ränteavdraget för bostadslån?
Miljöpartiet har inga sådana förslag.

4. Anser Miljöpartiet att långivarna (banker, bolåneinstitut) bör omfattas av strängare regler?
Ja. Miljöpartiet ser positivt på det pågående EU-arbetet med dessa frågor, till exempel reglerna om striktare kapitaltäckningsregler för bankerna och de nya buffertfonder som kommer att byggas upp.


Vi kan alltså konstatera att Miljöpartiet ser en fara med de svenska hushållens höga skuldsättning, men att de inte vill gå så långt som att säga att vi har en bostadsbubbla. Det är också intressant att Miljöpartiet pekar på att de svenska bostadspriserna drivits uppåt av engångseffekter som minskad fastighetsskatt, minskad inkomstskatt och ombildningar av hyresrätter. Där till kommer de senaste årens låga räntor. Saker som nu är historia och inte kommer att upprepas (räntorna kan förbli låga, men de kan knappast sjunka mycket mer - och därmed driva på prisutvecklingen).


Miljöpartiet ställer sig tveklöst positivt till amorteringskrav och öppnar för ytterligare åtgärder genom att kalla det för "ett steg i rätt riktning". Däremot finns ingen vilja att minska ränteavdraget för bostadslån.


Självklart tycker även Miljöpartiet att bankerna bör omfattas av strängare regler.


Relaterat i media: Boprisboom de senaste fem åren (SvD).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar