söndag 19 juni 2011

Nästa krispaket till Spanien

Spanien är eurozonens fjärde största ekonomi. Spaniens BNP är mer än fyra gånger större än greklands. Idag rapporterar LA Times (DNSvD) om omfattande protester runtom i Spanien. Om den grekiska krisen, med stigande räntor som följd, sprider sig till Spanien så står eurosamarbetet inför sin hittills tuffaste utmaning. Det finns all anledning att oroa sig för spridningseffekter, även i Sverige.

De spanska protesterna riktar sig mot förslag om inställda löneökningar, höjd pensionsålder och höjda skatter. Agendan känns igen från Grekland.

Problemen i Spanien påminner en del om greklands även om bakgrunden är en annan. Spanien har mycket hög arbetslöshet, framförallt bland ungdomar. Den spanska ekonomin kraschade i samband med finanskrisen då den inhemska bostadsbubblan sprack. Sedan dess har landet befunnit sig i recession och arbetslösheten har stigit till att bli den högsta i eurozonen med 21,3%.

Spanien har hittills inte begärt stöd från EU/IMF/ECB, till skillnad från Irland, Portugal och Grekland. Och frågan är om trojkan (dvs europeiska skattebetalare) skulle ha råd att rädda Spanien. Om Irland, Portugal och Grekland är "too big to fail" så är Spanien "too big to bail".

Nu ser det i alla fall ut som att de spanska statsfinanserna är bättre skötta än de grekiska. Spaniens statsskuld är ca 64,5% av BNP. Motsvarande siffra för Grekland är 130% (källa). Om man betänker att den svenska statsskulden motsvarar ca 40% av BNP så tycks ju inte den spanska siffran särskilt hög. Men man ska komma ihåg att Spanien har underskott i budgeten och därmed ett fortsatt lånebehov. Och lån förutsätter som bekant förtroende. Om förtroendet för Spanien viker, kommer landet att likt Grekland tvingas låna pengar till allt högre räntor i en nedåtgående spiral.

Den som vill hålla koll på läget i Spanien kan följa priset på spanska 10-åriga obligationer. Räntan ligger nu på ungefär samma nivå som vid årsskiftet, men ser ut att vara stigande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar