torsdag 16 juni 2011

Bankkris och boräntor

En statsbankrutt i Grekland närmar sig. Klart är att grekerna kommer att ställa in betalningar, oavsett vad man väljer att kalla det (bankrutt, omstrukturering, refinansiering etc).

I Sverige tycks bostadspriserna ha nått sin topp. Idag rapporterar DI om stillastående småhuspriser vilket (i kombination med mycket annat) jag tolkar som att marknaden har nått sin topp för den här gången. De svenska bankerna sägs vara relativt oexponerade mot grekiska dito. Trots detta är kombinationen av oro för en europeisk bankkris i kombination med vikande bostadspriser mycket oroväckande för de svenska bankernas välbefinnande.

I Sverige har sedan årsskiftet räntorna på både stats- och bostadsobligationer sjunkit en aning, trots att mycket pekade på en motsatt utveckling vid årets inledning. För mig är det lättare att förstå att statsräntorna sjunker; den svenska statens finanser står sig mycket väl i förhållande till övriga europeiska länder. Hur det är med bolånetagarnas finanser är jag mer tveksam till.

Min gissning är att bospreaden (skillnaden i ränta mellan stats- och bostadsobligationer) kommer att öka framledes. Sjunkande bostadspriser kommer leda till att vissa bolånetagare saknar säkerhet för delar av sina lån. Långivarna (bankerna) kommer att vilja ha betalt för den ökade risken. Även långivarnas långivare kommer att vilja ha betalt för ökad risk, vilket innebär att svenska bostadsobligationer blir mindre attraktiva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar