måndag 20 juni 2011

Lista över största långivarna

På financial times bloggsida Alphaville kan man hitta en lista över vilka banker och institutioner som har den största exponeringen mot det grekiska skuldberget. Som väntat toppas listan av grekiska, tyska och franska banker. Tyska FMS och franska BNP är högst exponerade utländska banker. Inga svenska banker finns med på listan.

Förmodligen är bankerna trygga om att trojkan kommer att rädda dem med skattepengar, men det dröjer lite till. (DN)

SEB har varit den svenska bank med störst exponering mot PIIGS-länderna. Så sent som i maj 2010 var SEB:s exponering mot PIIGS ca 30 miljarder SEK. I dagsläget ligger siffran förmodligen någonstans mellan 10 och 15 miljarder. Exponeringen mot Grekland är ungefär en miljard.

Idag rapporteras att tredje AP-fonden lånat ut tre miljarder kronor till Grekland.(VA)(DN) Därmed kan man väl anta att drygt 1,5 svenska pensionsmiljarder kan anses försnillade. Tack för det, Tredje Apan. Det är inte säkert att det slutar där, fjärde AP-fonden vägrar nämligen att uppge vilka obligationer som finns i portföljen.

Tillägg: det är inte i den direkta exponeringen mot grekiska statsobligationer som risken för en europeisk bankkollaps ligger. Som synes ovan är ju långivarna redan väl kända av marknaden. Det stora problemet ligger i CDS:er, Credit Default Swaps. CDS fungerar som en försäkring för en långivare. Om Grekland ställer in betalningarna kan innehavare av CDS:er kräva ersättning. Handeln med CDS:er sker utan transparens. Detta får som följd att det inte går att överblicka spridningseffekterna vid en default. Vissa menar att detta faktum gör att Grekland kan bete sig hur som helst, de kommer att få lån av EU oavsett.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar