måndag 27 juni 2011

Långivarnas påtvingade frivillighet

Samtal pågår mellan eurozonens regeringar och privata storbanker om hur den grekiska statsskulden ska hanteras.

Jag har tidigare skrivit om vad som egentligen avses med de privata långivarnas frivilliga deltagande i en lösning av den grekiska skuldkrisen. I praktiken kommer de privata långivarna att vara tvingade att delta i en "omstrukturering", "rollover" eller "ordnad default" av den grekiska skulden. Långivarna kommer att uppmanas att ersätta befintliga (utgående) lån med nya lån. De nya lånen kommer att ha förlängd löptid och en rabatterad ränta, det vill säga en ränta som ligger under den ränta som bestäms av den öppna obligationsmarknaden. Alternativet till att ställa upp på att förlänga sina lån blir betalningsinställelse, default, på de befintliga lånen.

De banker som inte ställer upp kommer alltså att se sitt egna kapital urholkas. Dessutom kommer ECB med all sannolikhet inte att acceptera "gamla" lån som säkerhet då bankerna vill låna pengar av ECB. Med andra ord kommer en bank som inte ställer upp på kraven att drabbas av högre räntekostnader. Bankerna kommer alltså att ställa upp med kniven mot strupen, snarare än frivilligt.

Det blir desto mer problematiskt om greklands parlament senare i veckan inte röstar för de kommande besparingsförslagen. Då finns risken att vi får se en "ofrivillig" default eller statsbankrutt.

Relaterat: 
Om krispaketet i DN.
Om kommande veckan i Grekland (DN).
Ingen plan B för Grekland (AFV, SvD).
Flera möten om greklands skuld (VA).

Tillägg: President Sarkozy verkar nu ha fått med sig de franska bankerna i en rollover. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar